Винтове за метал

DIN 7981 Винт самонарезен цилиндрична глава шлиц Pz DIN 7982 Винт самонарезен фрезенк шлиц Pz DIN 7983 Винт самонарезен лещовидна глава шлиц Pz DIN 7971 Винт самонарезен цилиндрична глава прав шлиц DIN 7972 Винт самонарезен цилиндрична глава прав шлиц DIN 7973 Винт лещовидна глава прав шлиц DIN 7504P Винт самопробивен фрезенкова глава DIN 7504P Винт самопробивен фрезенкова глава с пера DIN 7504N Винт самопробивен цилиндрична глава DIN 7504K Винт самопробивен за покривна ламарина шестограмна глава DIN 7504K Винт за покривна ламарина с шайба Шайба уплътнителна за покривна ламарина Капачка за винт шестограмна глава Шайба за покривна ламарина Шайба за покривна ламарина Винт за фибро-цимент Шайба за винт за фибро-цимент

Винт самонарезен цилиндрична глава шлиц Pz

Стандарт: DIN 7981

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт самонарезен фрезенк шлиц Pz

Стандарт: DIN 7982

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт самонарезен лещовидна глава шлиц Pz

Стандарт: DIN 7983

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт самонарезен цилиндрична глава прав шлиц

Стандарт: DIN 7971

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт самонарезен фрезенк прав шлиц

Стандарт: DIN 7972

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт лещовидна глава прав шлиц

Стандарт: DIN 7973

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт самопробивен фрезенкова глава

Стандарт: DIN 7504P

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт самопробивен фрезенкова глава с пера

Стандарт: DIN 7504P с пера

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт самопробивен цилиндрична глава

Стандарт: DIN 7504N

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт самопробивен за покривна ламарина шестограмна глава

Стандарт: DIN 7504K

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт самопробивен за покривна ламарина шестограмна глава

Стандарт: DIN 7504K с шайба

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Уплътнителна шайба за винт за покривна ламарина

Стандарт: SHU 66315

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Капачка за винт за покривна ламарина

Стандарт: KPW 66504

Покритие:

Якост:

Размери: виж таблицата

Шайба за покривна ламарина

Стандарт:

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Шайба за покривна ламарина

Стандарт:

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Винт за фибро-цимент

Стандарт:

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата

Шайба за винт за фибро-цимент

Стандарт:

Покритие:

Якост:

Размери: виж таблицата