Винтове за дърво

Винт за дърво шестограмна глава Винт за дърво цяла резба Винт за дърво частична резба Винт за дърво цилиндрична глава Винт за дърво дълъг TORX 30 Комбиниран винт с преход Комбиниран винт без преход Комбиниран винт за скоба Отворена кука за дърво Затворена кука за дърво Кука за дърво под 90 градуса

Винт за дърво шестограмна глава

Покритие: бял Zn

Срандарт: DIN 571

Размери: виж таблицата

Винт за дърво цяла резба

Покритие: бял Zn/жълт Zn

Размери: виж таблицата

Винт за дърво частична резба

Покритие: бял Zn/жълт Zn

Размери: виж таблицата

Винт за дърво цилиндрична глава

Покритие: черен Zn

Размери: виж таблицата

Винт за дърво дълъг TORX 30

Покритие: Zn

Размери: виж таблицата

Комбиниран винт с преход

Покритие: Zn

Стандарт: VKV 10100

Размери: виж таблицата

Комбиниран винт без преход

Покритие: бял Zn

Стандарт: VKV 10111

Размери: виж таблицата

Комбиниран винт за скоба

Покритие: бял Zn

Стандарт: VKV 10133

Размери: виж таблицата

Отворена кука за дърво

Покритие: Zn

Стандарт: KD 15200

Размери: виж таблицата

Затворена кука за дърво

Покритие: Zn

Стандарт: KD 15300

Размери: виж таблицата

Кука за дърво под 90 градуса

Покритие: бял Zn

Стандарт: KD 15000

Размери: виж таблицата