Шайби

DIN 125 Шайба подложна Шайба пружинна Шайба широкопола Шайба за метални конструкции DIN 6797A Шайба външно назъбена DIN 6797J  Шайба вътрешно назъбена DIN 6798A Шайба външно назъбена DIN 6798J  Шайба вътрешно назъбена DIN 434 Шайба квадратна наклон 8% Шайба уплътнителна за покривна ламарина

Шайба подложна

Стандарт: DIN 125

Покритие: Fe/Zn/HDG

Размери: виж таблицата

Шайба пружинна

Стандарт: DIN 127

Покритие: Fe/Zn/HDG

Размери: виж таблицата

Шайба широкопола

Стандарт: DIN 9021

Покритие: Fe/Zn

Размери: виж таблицата

Шайба за метални конструкции

Стандарт: DIN 6916

Покритие: Fe/Zn/HDG

Размери: виж таблицата

Шайба външно назъбена

Стандарт: DIN 6797 A

Покритие: Zn

Размери: виж таблицата

Шайба вътрешно назъбена

Стандарт: DIN 6797 J

Покритие: Zn

Размери: виж таблицата

Шайба външно назъбена

Стандарт: DIN 6798 A

Покритие: Zn

Размери: виж таблицата

Шайба вътрешно назъбена

Стандарт: DIN 6798 J

Покритие: Zn

Размери: виж таблицата

Шайба квадратна наклон 8%

Стандарт: DIN 434

Покритие: Zn/HDG

Размери: виж таблицата

Шайба пресована уплътнителна за покривна ламарина

Стандарт:

Покритие: Zn

Якост:

Размери: виж таблицата