Нитгайки

Нитгайка стоманена с периферия Нитгайка стоманена с периферия накатена Нитгайка стоманена с периферия шестостенна Нитгайка стоманена малък фрезенк Нитгайка стоманена накатена малък фрезенк Нитгайка стоманена шестостенна малък фрезенк Нитгайка стоманена голям фрезенк Нитгайка стоманена накатена голям фрезенк Нитгайка алуминиева с периферия Нитгайка алуминиева малък фрезенк Нитгайка алуминиева цилиндрична накатена Нитгайка алуминиева цилиндрична шестостенна Нитгайка алуминиева накатена малък фрезенк Нитгайка алуминиева шестостенна малък фрезенк Нитгайка неръждаема с периферия Нитгайка неръждаема цилиндрична малък фрезенк Нитгайка неръждаема шестостенна с периферия Нитгайка неръждаема шестостенна малък фрезенк

Нитгайка стоманена с периферия

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка стоманена с периферия накатена

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка стоманена с периферия шестостенна

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка стоманена малък фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка стоманена накатена малък фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка стоманена шестостенна малък фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка стоманена голям фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка стоманена накатена голям фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка алуминиева с периферия

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка алуминиева малък фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка алуминиева цилиндрична накатена

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка алуминиева цилиндрична шестостенна

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка алуминиева накатена малък фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка алуминиева шестостенна малък фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка неръждаема с периферия

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка неръждаема цилиндрична малък фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка неръждаема шестостенна с периферия

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата

Нитгайка неръждаема шестостенна малък фрезенк

Техн. данни: виж таблицата

Размери: виж таблицата