Шегели, клипсове и кауши

Клипс за въже Кауш - лек тип Кауш - тежък тип Прав шегел Прав шегел Шегел - тесен тип Шегел - широк тип Шегел - тип А Шегел  тип "Лира" Шегел тип "Лира" - усилен Шегел тип "Лира" - усилен

Клипс за въже

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Кауш - лек тип

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Кауш - тежък тип

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Прав шегел

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Прав шегел

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Шегел - тесен тип

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Шегел - широк тип

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Шегел - тип А

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Шегел тип "Лира"

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Шегел тип "Лира" - усилен

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Шегел тип "Лира" - усилен

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата