Санитарни закрепвания

Комплект за монтаж на мивка Комплект за монтаж на мивка с глуха гайка Комплект за монтаж на мивка с дюбел за тухла Комплект за монтаж на бойлер Комплект за монтаж на бойлер в куха тухла Комплект за монтаж на тоалетна чиния Комплект за монтаж на тоалетна чиния - италиански тип Комплект за монтаж на седалка на тоалетна чиния Комплект за монтаж на чугунен радиатор Комплект за монтаж на алуминиев радиатор тежък тип Комплект за монтаж на алуминиев радиатор лек тип Комплект за монтаж на радиатор

Комплект за монтаж на мивка

Покритие: бял Zn.

Описание: Поцинкован комбиниран винт и гайка с минимална дебелина на покритието 5 mic.; Найлонов дюбел и бяла найлонова шайба RAL 9010.

Приложение: бетон, плътна тухла и куха тухла.

Примерни приложения: Идеален за монтаж на мивки и друга санитария в повечето строителни материали. Специално проектиран за монтаж в тухла. Найлоновата шайба предотвратява контакта с порцелана.

Размери: виж таблицата

Забележка: Стойностите за якост са валидни за монтаж в бетон C25.

Комплект за монтаж на мивка с глуха гайка

Покритие: бял Zn.

Описание: Поцинкован комбиниран винт и гайка с минимална дебелина на покритието 5 mic.; найлонов дюбел и бяла найлонова широкопола, глуха гайка RAL 9010.

Приложение: бетон, газобетон и камък.

Примерни приложения: Идеален за монтаж на мивки и друга санитария в повечето строителни материали. Найлоновата шайба предотвратява контакта с порцелана и неговото нараняване.

Забележка: Стойностите за якост са валидни за монтаж в бетон C25.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на мивка с дюбел за тухла

Покритие: жълт Zn.

Описание: Поцинкован комбиниран винт и гайка с минимална дебелина на покритието 5 mic.; Найлонов дюбел и бяла найлонова шайба RAL 9010.

Приложение: бетон, плътна тухла, куха тухла, камък и напукан бетон.

Примерни приложения: Идеален за монтаж на мивки и друга санитария в кухи строителни материали. Специално проектиран за монтаж в куха тухла. Найлоновата шайба предотвратява контакта с порцелана.

Забележка: Стойностите за якост са валидни за монтаж в бетон C25.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на бойлер

Покритие: бял Zn.

Описание: Поцинкована Г-образна кука с минимална дебелина на покритието 5 mic. и найлонов дюбел.

Приложение: бетон, газобетон, камък, тухла и куха тухла.

Примерни приложения: Подходящ за монтаж на бойлери, електрически нагреватели и други уреди в плътни строителни материали.

Забележка: Стойностите за якост са валидни за монтаж в бетон C25.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на бойлер в куха тухла

Покритие: жълт Zn.

Описание: Поцинкована Г-образна кука с минимална дебелина на покритието 5 mic. и найлонов дюбел за куха тухла тип DT 49800.

Приложение: бетон, газобетон, камък, тухла и куха тухла.

Примерни приложения: Подходящ за монтаж на бойлери, електрически нагреватели и други уреди в кухи строителни материали.

Забележка: Стойностите за якост са валидни за монтаж в бетон C25.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на тоалетна чиния

Покритие: месинг.

Описание: Месингов комбиниран винт; никелирана месингова калпачата гайка; найлонова втулка, предпазваща порцелана от нараняване.

Приложение: бетон, камък и плътна тухла.

Примерни приложения: Подходящ за монтаж на тоалетна чиния в плътни строителни материали.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на тоалетна чиния - италиански тип

Описание: Найлонов дюбел с винт шестограмна глава DIN 571; жълто поцинкована стоманена скоба с позволяващ регулация отвор; пластмасова/метална крилчата гайка; метричен винт с хромирана кайпачка и найлонова шайба (модел 92030_F) или с пластмасова капачка (модел 92030_V).

Примерни приложения: Подходящ за монтаж на италиански тип тоалетна чиния в плътни строителни материали.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на седалка на тоалетна чиния

Примерни приложения: Специално проектирани за монтаж на седалки на тоалетни чинии.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на чугунен радиатор

Покритие: жълт Zn или бяла алкидна боя.

Описание: Найлонов дюбел и поцинкована или бяло боядисана шпилка.

Приложение: бетон, камък, плътна тухла и куха тухла.

Примерни приложения: Специални скоби за монтаж на алуминиеви, стоманени и чугунени радиатори. Лесен монтаж чрез набиване, възможност за регулиране на разстоянието до стената чрез завъртане на шпилката.

Забележка: Стойностите за якост са валидни за монтаж в плътна тухла.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на алуминиев радиатор тежък тип

Покритие: бяла алкидна боя.

Описание: Найлонов двойноразтварящ дюбел и поцинкована планка.

Приложение: бетон, камък, плътна тухла и куха тухла.

Примерни приложения: Подходящ за монтаж на алуминиеви радиатори с две или три ребра в плътни и частично кухи строителни материали.

Забележка: Стойностите за якост са валидни за монтаж в плътна тухла.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на алуминиев радиатор лек тип

Покритие: бяла алкидна боя

Описание: Найлонов двойноразтварящ дюбел и поцинкована или бяло боядисана скоба.

Приложение: бетон, камък, плътна тухла и куха тухла.

Примерни приложения: Подходящ за монтаж на алуминиеви или стоманени радиатори в плътни и частично кухи строителни материали.

Забележка: Стойностите за якост са валидни за монтаж в плътна тухла.

Размери: виж таблицата

Комплект за монтаж на радиатор

Покритие: бяла алкидна боя или жълт Zn.

Описание: Найлонов двойноразтварящ дюбел и поцинкована или бяло боядисана шпилка.

Приложение: бетон, камък, плътна тухла и куха тухла.

Примерни приложения: Подходящ за монтаж на алуминиеви или стоманени радиатори в плътни и частично кухи строителни материали. Шпилката се монтира чрез набиване. Разстоянието до стената може да се регулира чрез развиване на шпилката.

Забележка: Стойностите за якост са валидни за монтаж в плътна тухла.

Размери: виж таблицата