Елементи за вериги

Бърза връзка Пръстен за верига DIN 5688 Пръстен за верига с две разклонения DIN 5688 Свързващо звено Верига клас 80 Верига клас 80

Бърза връзка

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Пръстен за верига

Стандарт: DIN 5688

Описание: Легирана стомана, топлоформован, алкидно покритие

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Пръстен за верига с две разклонения

Стандарт: DIN 5688

Описание: Легирана стомана, топлоформован, алкидно покритие

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Свързващо звено

Описание: Легирана стомана, топлоформован, алкидно покритие

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Верига клас 80

Описание: Легирана стомана, алкидно покритие

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата

Верига клас 80

Описание: Легирана стомана, алкидно покритие

Чертеж: виж схемата

Размери: виж таблицата