Пети за греди

OP - Ъглова планка с винт PS - Основа за колона PSU - Основа за колона тип U PSW - Основа за колона PSK - Основа за греда PSH - Основа за колона тип H PSR - Основа за колона регулируема  PSO - Основа за греда PST - Основа за колона тип Т PSP - Основа за колона с планка PSG - Основа за греда

OP - Ъглова планка с винт

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PS - Основа за колона

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PSU - Основа за колона тип U

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PSW - Основа за колона

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PSK - Основа за греда

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PSH - Основа за колона тип H

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PSR - Основа за колона регулируема

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PSO - Основа за греда

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PST - Основа за колона тип Т

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PSP - Основа за колона с планка

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата

PSG - Основа за греда

Размери: виж таблицата

Чертеж: виж скицата